Štandardný postup pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární

PODROBNOSTI

V rámci národných projektov Ministerstva zdravotníctva SR vypracoval v roku 2022 odborný tím pod vedením PharmDr. Petra Matejku, PhD prvý preventívny postup pre lekárnikov s názvom: „Štandardný́ postup pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární“. Po schválení Ministrom zdravotníctva SR nadobudol tento preventívny postup účinnosť 15.11.2022. Bol zverejnený vo Vestníku MZSR 15.1.2023 (ročník 71, osobitné vydanie strana 394) a je uverejnený tiež na webovej stránke MZ SR ako aj na stránke www.standardnepostupy.sk  v sekcii preventívne postupy.

Pre podporu implementácie tohto štandardného preventívneho postupu do praxe usporiada FaF UK v spolupráci so SLeK, SSVPL a ďalšími partnermi v rámci podujatí sústavného vzdelávania pre farmaceutov sériu regionálnych podujatí s cieľom poskytnúť odborné a praktické informácie potrebné pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení́ v podmienkach verejných lekární. Prvé takéto podujatie sa uskutočnilo v Bratislave dňa 1.4.2023 priamo na pôde FaF UK. V poradí druhé podujatie sa uskutoční v Košiciach dňa 10.6.2023 na pôde UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH.

Sobota
10.06.2023

8:30 - 12:00 SEMINÁR
13:00 - 16:30 WORKSHOP (PRACTICUM)

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH,
Komenského 73, 041 81 Košice

Odborný seminár a workshop bude zameraný na implementáciu Štandardného postupu pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární do lekárenskej praxe.

6 kreditov (3+3)
Certifikát o absolvovaní školenia

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Člen SLeK 20€
Ostatní návštevníci 35€

Hlavný partner
MED-ART

Organizátori